Felanmälan

Teknisk samt Ekonomisk förvaltning
SBC  kundjänst
Öppet vardagar 07.00-21.00
Tfn:  0771-722 722

Kostnader för åtgärdande av anmälda fel som enligt stadgarna berör egen lägenhet kommer att faktureras medlem i efterhand. Vid tveksamma fall kontaktas Ordföranden Staffan Kvarnström eller Teknikansvarig Conny Wolmar. Det är viktigt att akuta händelser t.ex: vatten eller avloppsutsläpp, krossade fönsterrutor, skadegörelse m.m som observeras i våra gemensamma utrymmen anmäls utan dröjsmål till SBC:s felanmälan och till närmaste portombud/ styrelsemedlem.