Stickprovskontroll av innertemperaturen

Idag genomfördes en stickprovskontroll av innertemperaturen i samtliga hus i föreningen. Resultatet var att allt är inom normala värden.