Trädgårdsgrupp

tradgardsgrupp

Vi i styrelsen har redan tidigare informerat medlemmarna om att det skulle vara bra med en trädgårdsgrupp för att lägga den där personliga touchen på våra fina grönytor och rabatter. Glädjande nog har Inga Pettersson i nr 19 anmält att hon gärna tar på sig att vara sammankallande för en sådan grupp. Vill du vara med i trädgårdsgruppen? Kontakta Inga direkt på ism.pettersson@telia.com och anmäl ditt intresse redan idag! Du är självklart även välkommen att lägga en lapp i Ingas brevlåda.