Grannsamverkan

grannsamverkan

Styrelsen har i egenskap av Shervin Zarei deltagit i ett Grannsamverkansmöte. Shervin kommer kontinuerligt att delta i mötena och se till att vi boende får information om det är återkommande stök och bråk i närheten av föreningen. Vill du kontakta Shervin eller har du frågor kring Brf.Liliums roll i grannsamverkan? Hör av dig till shervinzarei@hotmail.com

Vill du läsa mer om vad grannsamverkan är kan du göra det på följande länkar:
www.samverkanmotbrott.se
www.stoldskyddsforeningen.se
www.botryggt.se