Grillar

fire

En grill kommer att finnas tillgänglig i soprummet att nyttjas på “lekplatsen” för medlemmarna i Lilium. Viktigt! Får inte återställas i soprummet förrän den svalnat över natten. Lämna grillen i det skick som du själv vill finna den. Om efterfrågan blir stor så kommer vi att anskaffa ytterligare en grill till föreningen.