Vattenavgift – 250kr

water

På 1 kv. utskick från UBC finns dels förbrukningsavgift varmvatten, dels en post Vattenavgift 250:-. Detta avser den årliga fasta avgiften som styrelsen beslutade om våren 2011 för att täcka kostnaden för den enskilda förbrukningsmätningen och administrationen av denna. Kallvattenförbrukningen är inbakad i den totala månadsavgiften till Lilium.