Hissjusteringar

kone

Hissjusteringar. P.g.a. ett nyligen inträffat olycksfall i en av Liliums  hissar har samtliga hissar översetts och justerats av leverantören, KONE hissar.  Justeringen innebär att hissdörren inte öppnas vid våningsplanen förrän  automatiken noterat att hisströskeln står helt i nivå med våningsplanet. Detta  innebär att det tar en sekund längre tid än tidigare innan dörrarna öppnas, men  å andra sidan undanröjs risken för snubbelskador p.g.a eventuella  nivåskillnader. Även i fortsättningen gäller att ev. iakttagelser kring  felaktigheter i hissarna snarast ska anmälas till någon i styrelsen eller till  portombudet (nr 21).