VIKTIG information till alla medlemmar i brf Lilium angående byte av ekonomisk förvaltning

Lilium har som bekant ett avtal om ekonomisk förvaltning med JM AB, som i sin tur har anlitat Fastum (f.d. UBC) som underleverantör. Vårt avtal med JM AB gäller t.o.m 31 dec 2013. Fredagen den 10 maj meddelade JM AB att deras samarbete med Fastum kommer att upphöra och att nytt avtal tecknats med Deloitte.

Man erbjuder oss i samband med detta att, redan per den 1 juli, teckna ett nytt avtal med valfri leverantör. Detta erbjudande ska inte medföra någon merkostnad för Lilium och det görs för att vi inte ska behöva byta förvaltare ännu en gång vid kommande årsskifte. JM AB vill ha styrelsens beslut senast idag, den 20 maj, för att ett byte rent praktiskt ska kunna genomföras. Efter ett intensivt arbete under tidspress har styrelsen, per Capsulam, beslutat att anta en offert från SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) innebärande att SBC fr.o.m. 1 juli 2013 övertar den ekonomiska förvaltningen av brf Lilium.  Dock kommer utskick av avier för juli, augusti och september 2013 av praktiska skäl fortfarande att ombesörjas av JM AB genom Fastum (f.d. UBC) och samma kontonr som använts tidigare skall användas under denna tid.

Fr.o.m oktober månad 2013 kommer aviseringen av månadsavgifter, varmvattenförbrukning och hyra av p-plats att skickas ut av SBC. På avierna kommer att anges ett nytt kontonr som går till det nya klientmedelskonto som SBC har öppnat för Lilium hos Handelsbanken.

För betalning via autogiro inför kvartal 3, måste därför en ny anmälan om autogiro göras redan under Augusti 2013 via blankett som kommer på vår hemsida. Tidigare autogirokonto kan inte flyttas utan nytt medgivande för autogiro behöver upprättas.

Kontakta gärna styrelsen vid frågor kring detta.

SBC autogiro