Medlemsinformation från styrelsen ang. avgiftshöjningar from 1 okt 2013

Nu börjar tyvärr resultatet av den gångna och långa vintern visa sig i ”kalla” siffror! Snöröjningen inom FSF område blev dyrare än budgeterat och FSF måste bygga upp en buffert inför kommande vintersäsong. Fjärrvärmepriserna har ökat kraftigt liksom VA-avgifterna. Sammantaget innebär detta att styrelsen beslutat att höja avgifterna för bostadsrätterna med 2 % from 1 oktober 2013. P-platsavgifterna bibehålls oförändrade tills vidare. Den enskilda förbrukningsavgiften för varmvattnet höjs från 67:- till 72:- per kbm.

Höjningarna ligger väl inom ramen för den ursprungliga ekonomiska planen, men en ny budget för 2014 kommer att läggas under hösten i samråd med vår nya ekonomiska förvaltare, SBC.

Den ekonomiska planen rekommenderar en årlig avgiftshöjning med 2 % och detta kommer styrelsen att ta ställning till i samband med budgetprocessen och upphandlingen av nya tekniska avtal som kommer att gälla from 1 jan 2014.