Garantibesiktning

Nu börjar det närma sig Garantibesiktning av lägenheterna. Samtliga lägenheter skall garantibesiktas. Medlemmarna behöver inte ringa JMs Kundservice och anmäla fel. De synpunkter boende har tas upp med besiktningsmannen som tar ställning till om det är ett fel som ska noteras i besiktningsbilagan.

Garantibesiktningen kommer att äga rum under datumen: 28:e samt 29:e Oktober.

Utöver dessa två datum kommer även VVS samt EL fel att besiktigas den 5:e November.