Är du inte hemma under garantibesiktningen?

Då kommer här en påminnelse om att lämna dörren i Serviceläge. Detta gäller även om du ej anser dig ha några fel på din lägenhet. Besiktningen ska utföras på samtliga lägenheter.