Höststäddag & Aviutskick från SBC

Nu är det dags för  den sedvanliga höststäddagen. Den kommer att genomföras söndag 20 okt med samling 1300. Det hela avslutas med  information från styrelsen och gemensam korvgrillning.

Vi vill även uppmana medlemmarna att invänta en ny AVI rörande Avgiften för de kommande månaderna. SBC missade att fakturera för vatten och det kommer att komma en ny avi i brevlådorna (förhoppningsvis idag – Fredag 20/9) där det korrekta beloppet (avgift plus vattenkostnad) kommer att finnas med.

Skulle det vara så att ni redan har betalt in avgiften för denna månaden – kontakta SBC:s kundtjänst så att det inte blir fel någonstans i bokföringen.