Från progressiv till linjär avskrivningsplan – kompletterande information

Styrelsen vill informera om att BFN, Bokföringsnämnden den 28 april 2014 har beslutat att progressiva avskrivningsplaner inte längre ska användas i bostadsrättsföreningar. orsaken är att BFN inte anser att den avskrivningsplanen speglar förbrukningen av tillgången som är er byggnad. Den nya regeln gäller från och med bokslutet som ska upprättas för 2014, dvs för räkenskapsår som börjar tidigast 2014-01-01.

Påverkas årsavgifterna?
Det är styrelsen som väljer om årsavgifterna ska höjas så att de täcker den eventuellt ökade kostnaden för avskrivning eller om årsavgifterna lämnas orörda.

Avskrivningar är en kostnad som tas upp i föreningens resultaträkning som en minuspost. Förändras avskrivningsplanen från progressiv avskrivning (ökande belopp över tiden) till linjär (samma belopp varje år) kommer avskrivningsposten sannolikt att öka mycket och resultatet oftast att bli negativt.

Det viktigaste i en bostadsrättsföreningen är att det finns pengar i kassan till de utgifter man har. Avskrivningen motsvaras inte av en utbetalning ur föreningens kassa. Vilket får till konsekvens att höjs beloppet ni skriver årligen påverkas inte er kassa. Med ändras storleken på avskrivningarna utan att årsavgiften ökar kan föreningens resultat komma att vara minussiffror.

Grundläggande behöver en bostadsrättsförening ta in medel i form av årsavgifter och eventuellt hyror som täcker utgifter för driften, amorteringar av lånen och medel till underhållsfonden enligt stadgarna eller enligt underhållsplanen. På detta sätt säkerställer föreningen att det finns pengar i kassan att betala föreningens fakturor med samt att sätta av till kommande underhåll. Men samtidigt kan det innebära att resultaträkningen visar minussiffror.

Problemet som uppstår är att köpare av bostadsrätter får svårare att läsa ut ur årsredovisningen hur väl föreningen mår. Minussiffror kan göra köpare tveksamma. Det måste i årsredovisningen tydligt framgå att årsavgifterna täcker utgifter, amorteringar och avsättning till yttre underhåll.