Dags för filterbyte i tilluftsförsörjningen

Det är nu ett och ett halvt år sedan alla medlemmar fick centralt inköpta och distribuerade filter till sina lägenheter genom styrelsens försorg.

Det är nu dags att byta igen och det handlar om de tre till fem filter som är placerade i facket bakom en del av radiatorerna. Beskrivning finns i era Skötselpärmar.

Den här gången kommer ni inte att få en extra debitering utan kostnaden kommer att täckas av era månadsavgifter till föreningen enligt ett styrelsebeslut.

Med tanke på den omfattande dammspridningen från pågående byggen och vägarbeten är det mycket viktigt för såväl ventilationen och värmen, men inte minst för er egen komfort, att snarast genomföra utbytet och samtidigt dammsuga så mycket ni kan komma åt under och bakom de aktuella elementen. Gamla filter läggs i hushållssoporna.

Viktigt är också att se till att filtren passas in i de spår och fästen som finns och att plåtlocket ovanpå ventilationslådan kommer ordentligt på plats. Om ni är osäkra på monteringen- konferera gärna med era mer tekniskt kunniga grannar eller trappombudet i er uppgång. Inga verktyg erfordras normalt! 

Lycka till med arbetet, hälsar

Styrelsen brf Lilium