Dags för nästa Extra stämma och traditionell Julgransresning

Vägen till våra stadgeändringar tar ett steg i taget. Lagen föreskriver att två på varandra följande stämmor måste genomföras och beslut fattas med föreskriven majoritet för att ändringarna ska kunna genomföras. Stadgeenlig kallelse kommer att anslås i alla våra portar.

Vik redan nu söndag 30 nov (Första advent) för vår andra Extra stämma som kommer att börja kl 1300. Den följs av styrelsens information till medlemmarna, varefter vi hjälps åt att sätta belysningen på plats i vår julgran och sedan resa  granen. Även i år har granen skänkts av Mathilde Ramel  trots att hon numera är utflyttad.

Efter väl förrättat värv väntar varm glögg, pepparkaka och adventsmingel.

Hjärtligt välkomna!