Liliums trädgård och smitvägar

Liliums tomtmark äger vi medlemmar gemensamt och skötseln av mark och planteringar sker dels genom anställd entreprenör och dels med hjälp av vår aktiva trädgårdsgrupp. Självklart blir entreprenaden dyrare för oss ju mer arbete som behöver läggas ner på skötseln. Våra två årliga och välbesökta arbetsdagar gör att vi kan reducera kostnaderna för underhållet men även att få till den där extra lilla “knorren” som en entreprenör mycket sällan får till, trots idogt arbete.

För att vi ska kunna ha råd att bibehålla våra välskötta rabatter och gräsmattor är det viktigt att vi inte trampar upp smit- eller genvägar över gräsmattor och rabatter, den belastningen tål varken buskar, gräsmattor eller stensättningar. Vi har med gemensamma krafter satt upp staket och gjort planteringar i avsikt att förhindra otillåtna och oönskade passager och genvägar. Trots detta så händer det tyvärr att både medlemmar, gäster och utomstående trampar på som om det vore fullständigt i sin ordning att beträda och trampa upp odlad och planterad mark. Detta är naturligtvis inte tillåtet och definitivt inte någon allemansrätt, utan styrelsen anmodar alla medlemmar att följa våra regler och vid behov även tillrättavisa utomstående som inte förstår denna självklarhet.

För att tydligare markera detta för utomstående kommer brf Lilium i samband med vårens arbetsdag att plantera höga rosor och/eller hagtornsbuskar på lämpliga ställen, vilket ser betydligt trevligare ut än taggtrådskrön på staketen.

Gångvägarna till och från busshållplatserna går via Publikvägen och Idrottsvägen eller Publikvägen söderut till Gustavsbergsvägen och ingen annanstans. När rondell, staket och övergångsställen vid Gustavsbergs Allé /Idrottsvägen blir klara kommer detta kanske att framgå ännu tydligare än idag. Tidsvinsten att klättra över staket eller genom att trampa ner planteringar mot att ta anlagda vägar ligger något under en minut, men ger lika mycket gratismotion än motsvarande tid i gymmet…..

Slutligen vill vi betona att vår lekplats och gräsmattan på innergården tål att både stora och små kan leka och trivas där; det är bara trevligt med litet liv och rörelse där och det blir inte alls samma punktbelastning som vid en upptrampad stig. Vill barnen ha litet mer avancerade lekar vill vi också berätta att lekplatsen vid skogsbrynet bakom Rekordvägen sedan september månad ägs och förvaltas av Farstadals Samfällighetsförening, där vi alla är delägare och medlemmar.

Vi önskar alla en Glad Påsk och en efterlängtad “riktig” vår därefter!

Styrelsen