Rengöring av frånluftsdon i badrum och kök

Alla lägenheter har ett sk frånluftsdon i badrummen och i vissa lägenheter även i köket. Uppvärmd luft från lägenheten sugs ut genom dessa don och värmen återvinns via sugfläktarna på vinden till en värmepump, som i sin tur värmer upp en del av vårt varmvatten.
Detta är i sin helhet ett system som har ställts in en gång för alla av expertis och det är viktigt att donen görs rena minst två gånger/år (se skötselpärmen). Om donens förinställda läge på den gängade tappen ändras i samband med rengöring, påverkas hela systemet inom den portuppgång där så sker och ventilationen påverkas negativt och missljud kan uppstå.

Följande saker bör ni tänka på i samband med den regelbundna rengöringen:

Vid rengöring av donen, drag donet rakt ut
Gör rent frånluftsdonet med dammsugare och fuktig trasa på både in och utsidan
Ändra inte inställningen på donet eftersom det är inställt så att alla i resp trapphus har samma flöde
Vid återmontering se till så att fjädrarna griper tag i ventilationsrörets spår och tryck fast donet på sin plats igen.

Använd inga vassa verktyg utan försök lossa med ex.vis en smörkniv i trä eller plast; kaklet kan annars skadas.