Liliums trivselregler och rastning av hundar

I anslutning till den mycket välbesökta årsstämman i onsdags framfördes att Styrelsen borde påminna medlemmarna om vad som sägs i våra gemensamt antagna trivselregler beträffande rastning av hundar.

“Det är inte tillåtet att rasta hundar på Liliums mark och alla hundar, oavsett storlek, ska hållas i koppel på Liliums mark. I de fall olyckan ändå är framme ska resultatet omedelbart plockas upp.”

Detta är särskilt viktigt på vår innergård med lekande barn på gräsmattor och i sandlådan samt våra fina rabatter.

I de fall föräldrar låter sina (små-)barn rasta hundarna är de ansvariga för att rastning inte sker på eller i anslutning till gården.