Höstens traditionella städ- och mingeldag söndag 18 okt.

Höstens städdag kommer att genomföras söndag 18 oktober med samling kl 1300 på gården. I samband med städdagen kommer det att bjudas på grillkorv och styrelsen kommer att lämna information i medlemsangelägenheter. En lista över enklare arbeten som behöver utföras inför vintern är uppgjord och arbetsredskap finns på plats. De som vill och kan får gärna medföra egna trädgårdsredskap.

För er som är nyblivna medlemmar är detta ett utmärkt tillfälle att lära känna era grannar och lyssna och bidra till diskussioner i olika angelägenheter. Närvaron vid städdagarna brukar glädjande nog vara mycket stor och inga förkunskaper erfordras. Oöm klädsel rekommenderas liksom att bilägare medför sina nycklar så att bilarna kan backas undan för sopning och kantgrävning.

Hjärtligt välkomna
hälsar
Styrelsen