Höjning av hyran för Liliums parkeringsplatser

Hyran för parkeringsplatserna har varit oförändrad sedan den bestämdes av “Byggstyrelse” år 2010. För att skapa erforderliga medel för kommande reparationer och underhåll har styrelsen beslutat att höja hyran för samtliga p-platser med 25:-/plats och månad from 2016-01-01. Om någon, mot bakgrund av detta, önskar säga upp sitt hyresavtal, påminner styrelsen om den kontraktsenliga uppsägningstiden.

Hyresavierna för 1.kvartalet skickas ut av SBC under dec mån. tillsammans med avierna för månadsavgifterna.

Som tidigare meddelats planeras f.n ingen höjning av månadsavgifterna.

Styrelsen