Byte av ventilationsfiltren

Dags för byte av ventilationsfiltren i lägenheterna

Det är nu två år sedan ni senast fick nya filter till era lägenheter- ja- så snabbt går faktiskt tiden! Liksom tidigare upphandlar och distribuerar Styrelsen filtren centralt och de kommer inom kort att hängas på era dörrhandtag. Det varierar mellan tre – fem filter per lgh. Själva bytet gör ni själva, men kom ihåg att när ni ändå har tagit bort de gamla filtren så ska ni passa på att dammsuga utrymmet bakom elementet och där ni kommer åt av själva luftintaget. Det är viktigt att ni sätter in filtret i sitt spår och att det vänds rätt. Instruktion för filterbytet finns också i era lägenhetspärmar. Vi vill samtidigt påminna om att frånluftsventilerna i bad/duschrum samt i vissa lgh även i köket måste demonteras och göras rent minst en gång årligen. Köksventilationen via fläktkåporna över spisarna är också centralstyrd men olika kåpor har olika filter. Påminner om att dessa filter ska antingen bytas eller köras i diskmaskin beroende på vilken typ av fläkt man har. Detta åligger också resp medlem att sköta om.

Filtren och frånluftsutsugen är mycket viktiga för hela ventilations- och värmesystemets funktion och filtren bekostas av föreningen utan extra utdebitering. Under 2016 är det dags för den obligatoriska OVK (Obligatoriska VentilaTionskontrollen av våra lgh och övriga utrymmen. Vi återkommer senare om datum och tidpunkter när medlemmarna är skyldiga att bereda entreprenören tillträde till sina lägenheter för kontrollens genomförande. Då mäts bl.a luftflödet i lägenheterna och kontrolleras filter och ventilationskanaler så att allt är rent och fungerar som det ska.