Brf Lilium har återigen genomgått SBC Boendeindikator med godkänt betyg

Liliums styrelse har inför 2016 åter genomgått SBC Boendeindikator. Syftet med denna är ge såväl styrelsen som medlemmarna ett opartiskt omdöme över föreningens “allmäntillstånd” och hur styrelsen sköter sitt arbete inom främst de tre kärnområdena fastighet, förvaltning och boendemiljö.

Själva processen innebär att representanter ur styrelsen genomgår en timslång intervjuv kring ett antal relevanta frågor kring de tre kärnämnena. Vidare granskar SBC expertis våra senaste årsredovisningar och kollar även noggrant upp med vår ekonomiske förvaltare hur styrelsen sköter föreningens ekonomi. Efter sammanställning av resultaten erhåller godkända föreningar ett diplom.

Brf Lilium har fr.om 1 jan 2016 tilldelats diplom med betyget “Godkänd”, vilket anslås på föreningens anslagstavlor, men pryder även vår hemsida.

Godkännandestämpeln är en värdehandling och kan användas av såväl styrelsen som medlemmarna vid t.ex mäklarkontakter, bankkontakter, entreprenörsupphandlingar mm.