Soprummet

Sopkärlen i soprummet är endast avsedda för hushållssopor, glas och tidningspapper.

OBS ! Grovsopor måste lämnas vid Kommunens återvinningscentraler i Brunn, Hemmesta eller Kovik. Kartonger och plastförpackningar får inte lämnas i soprummet utan måste lämnas vid Coop:s parkering, Villagatan eller vid annan återvinningsstation.

OBS! Absolut ingenting får ställas på golvet ! Vi har ingen som är anställd för att städa efter dig. Om detta inte efterlevs kommer vi att få extra debiteringar, vilket betyder att DU får högre månadskostnad för ditt boende.