Hem

Brf Lilium består av 58 bostadsrätter och är den femte etappen av sex med bostadsrätter som är byggd i Farstadal. Första inflyttning i området skedde hösten 2008 och för Liliums del hösten 2011. Utöver bostadsrättsföreningarna har Värmdö Bostäder uppfört hyresrätter inom området.

Hela Farstadal förvaltas genom en gemensam samfällighetsförening som i huvudsak ansvarar för väghållning, gatubelysning, dagvattensystem samt lekplatsen.

Farstadal har nära både till naturområdet kring Kvarnsjön som erbjuder bad på sommaren och skridskor på vintern samt till Gustavsbergs hamn och centrum där det finns restauranger, caféer, kulturarv, promenadstråk etc.

I trapphusen finns kakelutsmyckningar av formgivare Eva Kai-Larsen. Läs mer om dessa här.

Villan Farstadal

Intill Brf Lilium ligger en gemensamhetslokal “villan” med festlokal, relaxavdelning och två stycken övernattningsrum som kan bokas av alla bostadsrättsföreningarna i Farstadal.

Boka villan här direkt.