Felanmälan

Enligt 39 § i föreningens stadgar är medlemmen skyldig att till föreningen, Ordföranden Staffan Kvarnström eller Teknikansvarig Bo Svensson anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen ansvarar för.

Kostnader för åtgärdande av anmälda fel som enligt stadgarna berör egen lägenhet kommer att faktureras medlem i efterhand. Vid tveksamma fall kontaktas Ordföranden Staffan Kvarnström eller Teknikansvarig Bo Svensson.

Det är viktigt att akuta händelser t.ex: vatten eller avloppsutsläpp, krossade fönsterrutor, skadegörelse m.m som observeras i våra gemensamma utrymmen anmäls utan dröjsmål till WIAB:s felanmälan och till närmaste portombud/ styrelsemedlem.

Felanmälan till WIAB görs till
För akut felanmälan (kontorstid) 08-80 20 40

WIAB:s öppettider

Helgfri vardag: 07.30-16.30
Dag före helgdag: 07.30-11.30
Midsommar, julafton och nyårsafton stängt

Akuta fel övrig tid: 08-80 16 28 (JOUR)

DÅ LARMCENTRALEN SVARAR MEDDELA:
– Ange varifrån larmet kommer
– Vem som ringer. Personnamn och telefonnummer, som kan användas för motringning.
– Aktuellt fel. Kan felet ej anges, meddela vad ni iakttagit.