Parkering

Liliums P-platser hyrs ut till medlemmarna genom ett kösystem. Inga P-platser är knutna till en viss lägenhet. Önskas P-plats, kontakta Cristina Åkerblom i nr 19 som är P-platsansvarig i styrelsen. 

Brf Lilium har 54 P-platser som medlemmarna kan hyra. 26 av dessa är försedda med kombinerade eluttag för motorvärmare och laddning av eldrivna fordon. Därutöver finns en P-plats med enbart motorvärmaruttag. Övriga P-platser har ingen elanslutning. Tillgång till P-platserna följer inte med lägenheten utan fördelas i mån av tillgång eller efter en väntelista. 

Vi tillämpar differentierad hyra för P-platserna i fyra steg, beroende på typ av fordon och elutrustning. Det åligger resp. medlem att utan dröjsmål anmäla byte av fordonstyp till styrelsens P-platsansvarige. De olika nivåerna är 

1. Plats utan elstolpe, 

2. Plats där enbart motorvärmare får anslutas, 

3. Plats där laddhybridfordon får anslutas och

4. Plats där helelektrifierat fordon får anslutas. 

I hyran ingår schablonberäknad elåtgång för de olika nivåerna. Denna kostnad är föremål för årlig bedömning och koppling till elmarknadens prisnivåer.

Den parkeringsapplikation vi använder på våra laddstolpar är Zpark. Användarinstruktion och hur man laddar ner och registrerar sig på sin tilldelade plats finns att få hos parkeringsansvarig och/eller följer med när man tecknar avtal för en plats med laddstolpe.