Inför försäljning

Till mäklare, säljare och köpare: Vanliga frågor vid försäljning

I första hand bör säljaren kunna svara på dina frågor. Se också vår ÅR som finns på vår hemsida https://brflilium.se/

SBC AB 
https://sbc.se/ är vår ekonomiska förvaltare

WIAB https://www.wiab-service.seär vår fastighetsförvaltare

Adress till föreningens brevlåda: Brf Lilium, Publikvägen 17, 13439 Gustavsberg.

Avgifter

Styrelsen beslutar när så anses erforderligt om förändring av månadsavgifterna. Senaste förändring av avgiften skedde per januari 2023, då avgiften höjdes med 5%. Vi tillämpar individuell debitering och mätning (IDM) av varmvatten. Hushållsel ingår ej i avgiften.

TV, bredband, telefoni är anslutet via fiber

Föreningen har kollektivt avtal med Telia och avgiften tas ut av medlemmarna via SBC på avgiftsavin. Avtalet om fattar bredbandshastighet 1000Mbit, digital TV Telias paket ”Lagom” och bredbandstelefoni. Utrustningen för Bredband och TV (router, fjärrkontroller och TV-boxar) hör till lägenheten. Den ska alltså lämnas kvar av säljaren för att övertas av den nye medlemmen.

P-platser hyrs ut separat

Liliums P-platser följer inte med lägenheten utan fördelas i mån av tillgång eller efter en
väntelista. Inga p-platser är knutna till en viss lägenhet. Önskas P-plats, kontakta Cristina Åkerblom i nr 19 som är P-platsansvarig i styrelsen.

Brf Lilium har 54 p-platser som medlemmarna kan hyra. 26 av dessa är försedda med kombinerade eluttag för motorvärmare och laddning av eldrivna fordon. Därutöver finns en P-plats med enbart motorvärmaruttag. Övriga p-platser har ingen elanslutning.

Vi tillämpar differentierad hyra för P-platserna i fyra steg, beroende på typ av fordon och elutrustning. Det åligger resp. medlem att utan dröjsmål anmäla byte av fordonstyp till styrelsens P-plats ansvarige. De olika nivåerna är

1. Plats utan elstolpe,
2. Plats där enbart motorvärmare får anslutas,
3. Plats där laddhybridfordon får anslutas och
4. Plats där helelektrifierat fordon får anslutas.
I hyran ingår schablonberäknad elåtgång för de olika nivåerna. Denna kostnad är föremål för årlig bedömning och koppling till elmarknadens prisnivåer.

Den parkeringsapplikation vi använder på våra laddstolpar är Zpark. Användarinstruktion och hur man laddar ner och registrerar sig på sin tilldelade plats finns att få hos parkeringsansvarig och/eller följer med när man tecknar avtal för en plats med laddstolpe.

Underhåll

Löpande underhåll har gjorts enl vad som redovisas i senaste Årsredovisningen och planerat underhåll följer vår nya underhållsplan för 2021-2080. Husen är byggda 2011. Lägenheterna är försedda med central frånluftsventilation och inställningar får ej ändras. Köksfläkten är integrerad i ventilationssystemet och egna fläktar är således ej tillåtna. Skötselpärmen, som finns i varje lägenhet, skall medfölja vid överlåtelse.

Tvättstuga

Föreningen har en egen tvättstuga i nr 17.

Föreningslokal

För samtliga bostadsrättsföreningar i Farstadals samfällighet finns en föreningslokal – Villan – (https://www.villanfarstadal.se/). Där finns att hyra två övernattningslägenheter, festlokal samt bastu.

Medlemskap

Medlemskap kan delas, dock är lägsta accepterade ägandeskap 10%. Se nedan om föreningens policy ang sökandes ekonomiska situation. Juridisk person accepteras ej som medlem

Ansökan om medlemskap

Ansökan skickas till föreningens brevlåda. Vissa mäklare jobbar direkt mot SBC, då hanteras medlemsansökan via dem. På förekommen anledning påpekas att vi alltid vill ha handling som visar köparens ekonomiska situation innan vi beslutar om medlemskap. Ev kostnader står den sökande för.

Städdagar

Städdagar arrangeras normalt för medlemmar en gång vår och höst.

Kollektivt bostadsrättstillägg

Brf Lilium har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg med Trygg-Hansa. Medlemmen meddelar själv sitt hemförsäkringsbolag att det särskilda hemförsäkringstillägget redan finns hos Trygg-Hansa.

Övriga frågor besvaras via styrelsen@brflilium.se

Styrelsen för Brf Lilium 2023-02-05