Extra stämma och städdag

Tack alla ni som deltog i städdagen och den extra stämman i söndags.

Deltagandet var mycket stort och de flesta stannade kvar och arbetade litet, snackade och grillade.

Resultatet av stämman blev att styrelsens förslag till stadgeändringar antogs med acklamation. Detta innebär att det inte var någon som framförde avvikande mening.

Därigenom ska förslaget tas upp på ytterligare en extra stämma, vilken vi avser att genomföra söndag 30 nov (första advent) kl 1200. Efter stämman reser vi vår julgran, som även i år har donerats av familjen Ramel (trots att Mathilde flyttat). Efter klädsel av granen dricker vi ett glas glögg eller två och minglar litet inför julhelgerna.

Stadgeenlig kallelse kommer att anslås i portarna.

Vad händer i föreningen?

Restarbetena från garantibesiktningen börjar nu närma sig sitt slutskede  och nu återstår några småsaker att åtgärda, förutom fuktskador på bottenvåningen i nr 23. En noggrann och oberoende utredning av orsakerna har gjorts genom konsultfirman Ocab på bekostnad av JM AB och visar att man dels använt felaktigt våtspackel, samt inte inväntat fullständig torkning av den gjutna bottenplattan innan man påbörjade golvläggningen. JM AB har också beslutat att låta göra motsvarande kontroll av resterande delar av bottenplattan i nr 23.
Man har nu påbörjat arbetet med att återställa lägenhet och underliggande  skikt i fullvärdigt skick, men tyvärr drabbas de boende av ett omfattande  reparationsarbete som också innebär ett evakueringsboende under tiden som arbetet pågår. JM AB har gjort sitt bästa för att underlätta för familjen som drabbas och efter att garantiarbetet har slutförts och godkänts ska varken föreningen eller de boende ha drabbats ekonomiskt.
Styrelsen vill framföra ett särskilt tack till JM ABs outtröttliga snickare; “Rolle” med medarbetare som på ett positivt och välvilligt sätt tagit hand om, samt slutfört såväl större som mindre garantiarbete under snart två  månaders tid. Även Thomas Berzelius som koordinerat JM ABs och entreprenörernas arbete förtjänar vårt tack för en positiv och konstruktiv bedömning av erforderliga garantiarbete.
Styrelsens slutliga bedömning är att mängden garantibesiktningar var mindre än väntat och inte särskilt omfattande, bortsett från vad som ovan nämnts om bottenvåningen i nr 23.
Vår nya tekniska förvaltare från SBC, Josef Ingrosso, och  fastighetsskötaren Jimmie Wik från underentreprenören CEMI, har nu blivit varma i kläderna och påbörjat sina respektive uppgifter. Avlämningen från JM vid årsskiftet har fungerat bra och nya avtal har slutits inom alla olika områden som ligger inom styrelsens ansvarsområde. Det senaste avtalet som slöts var med Nicator AB och rör vår trädgårdsskötsel. För att förbilliga och undvika dubbelarbete har vi uteslutit vår- och höststädningar, eftersom våra städdagar varit välbesökta av engagerade medlemmar och vi hoppas att så ska förbli även i fortsättningen. Mer om avtal och budget kommer i Årsredovisningen och på stämman den 10 april.
Som ni kanske märkt så har vi låtit montera skyddsräcken på utsatta  ställen på våra tak. Syftet är att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö för  takskottarna som vi har ett avropsavtal med. I samråd med entreprenören beslöts att vidta den åtgärden – kanske inte helt vackert, men nödvändigt av säkerhetsskäl.
Valberedningen under Sara Johansson har påbörjat sitt arbete och vi  hoppas att ni visar tillmötesgående och engagemang när ni blir tillfrågade. Kom ihåg att det är vår egen förening och vår egen egendom som vi själva skall vårda och driva genom frivilliga och engagerade insatser efter var och ens förmåga!

Höststäddag & Aviutskick från SBC

Nu är det dags för  den sedvanliga höststäddagen. Den kommer att genomföras söndag 20 okt med samling 1300. Det hela avslutas med  information från styrelsen och gemensam korvgrillning.

Vi vill även uppmana medlemmarna att invänta en ny AVI rörande Avgiften för de kommande månaderna. SBC missade att fakturera för vatten och det kommer att komma en ny avi i brevlådorna (förhoppningsvis idag – Fredag 20/9) där det korrekta beloppet (avgift plus vattenkostnad) kommer att finnas med.

Skulle det vara så att ni redan har betalt in avgiften för denna månaden – kontakta SBC:s kundtjänst så att det inte blir fel någonstans i bokföringen.

Årsredovisningar 2012

Årsredovisningar

Årsredovisningen för 2012 finns nu att läsa / ladda ner här på hemsidan.
För vad är roligare än att sätta tänderna i en årsredovisning nu under påskhelgen?

Läs årsredovisningen och vad styrelsen hade att säga här.

 

Gustavsberg växer

porslinskvarteren

Vårt kära Gustavsberg växer och JM har nu för sina VIP-kunder, säljstartat sin första etapp i vad som kommer bli Porslinskvarteren, en del av Fabriksstaden. Så här skriver JM själva om porjektet på sin hemsida:

“Tidlösa hem i Fabriksstaden. I centrala Gustavsberg, bland kulturhistorisk industriarkitektur och bara några hundra meter från marinan, kommer JM att bygga Porslinskvarteren. Första etappen blir ett fem våningar högt nyfunkishus med putsfasad och gedigna inslag av tegel. I denna historiska miljö blir Porslinskvarteren startskottet för det nya Gustavsberg. Porslinskvarteren etapp 1 på 43 lägenheter är JMs första kvarter i Fabriksstaden. Allmän säljstart är inte fastställd än.”

Projektet är en del av Fabriksstaden.

Ny identitetsskylt på “Villan”

Samfällighetsföreningen har bestämt sig för att märka ut “Villan” som sådan och de olika utrymmena. Det förslag som FSF styrelse presenterade för oss ville vi inte acceptera då vi ansåg att det inte passade in i vår närhet. Vi kom med ett eget förslag, kanske litet dyrare, men i vårt tycke mer estetiskt. Det är smidesbokstäver (tillverkade av bysmed i Dalarna) och finns nu på plats. Passa på och njut av äkta hantverk!

Ny hemsida

gottnytt
Nytt år, ny hemsida.
Den nya hemsidan bygger på WordPress teknik och använder sig av ett modifierat tema från Cyberchimps. Ambitionen bakom uppdateringen med detta är att göra hemsidan mer tillgänglig för alla, snabbare för styrelsen att uppdatera samt förhoppningsvis att ge en ännu bättre gemenskap inom föreningen genom dessa två punkter.

Snöhjältar

snow

Under veckan har vi testats av Liliums första riktiga snöoväder. Som vi  tidigare sagt så ställs det litet större krav på boendet i en bostadsrätt än i  rena hyresrätter. Det är vår egen egendom som ska skötas och underhållas och  några anställda “gårdskarlar” har vi inte utan vi får vara våra egna “snöhjältar” när våra entreprenörer inte räcker till. Så var fallet i veckan när  ovädret slog till i sin mest ogynnsamma kombination: Ösregn, fallande temperatur  skapar blötsnö som i kulingvindar packas hårt och sedan fryser till…. Som  bekant har vi trånga gator, olika entreprenörer för gata och gård och dåligt med  upplagsplatser för upplogad snö. Vi är ju också rädda om våra planteringar och  gräsmattor vilket också bidrar till att det blir trångt.
Sammantaget kräver detta att var och en hjälper till efter förmåga och  skottar där det behövs, stänger uppblåsta dörrar och håller sina egna p- platser  snöröjda så gott det går. Framkomligheten för snöröjningsfordonen är A och O för  att detta ska lyckas.
Vi i styrelsen tycker att eldprovet har fungerat ganska bra och vill tacka  alla våra “snöhjältar”, – ingen nämnd och ingen glömd, – som spontant tagit ett  tag med skyfflarna eller bistått sina grannar där så behövts. Till detta kommer  en bonus och det är ju att man mellan spadtagen får en chans att träffa sina  grannar och diskutera ditt och datt- ett slags mingel alltså!
Styrelsen vill också säga att vi noga följer snöröjningen tillsammans med  entreprenörerna och tar in synpunkter både från dem och våra medlemmar.  Exempelvis har vi upplåtit två lediga p- platser för snötippning och anvisat  möjligheter till tippning- bl.a genom att med skopa lägga upp snö på andra sidan  parkeringavbäraren när lediga framkörningsplatser finns.
Ett stort tack till er alla för er medverkan- det kommer mera snö- det kan  vi nästan lova!

Vi är tillbaka online!

were-back

Efter många om och många men är sidan äntligen uppe igen. Nu hoppas vi på att i framtiden slippa liknande driftstopp och inväntar med spänning julhelgen och nästa år!