Nyhetsbrevsarkiv


2024 #04 – 19/5 – Städdag, kommande stämma, årsredovisning mm.
2024 #03 – 20/4 – Redovisning av genomförd radonmätning
2024 #02 -20/3 – Sophantering och parkeringsplatser
2024 #01 -10/1 – Information om systemuppdatering till laddstolparna


2023 #08 -20/12 – Nya bestämmelser för sophämtning och förpackningssortering
2023 #07 -1/12 – Information angående Villan
2023 #06 – 23/11 – Information kring kommande avgiftshöjning, julgransresning mm
2023 #05 – 16/8 – Det ekonomiska läget inom Brf Lilium
2023 #04 – 26/6 – Arbeten på innergården
2023 #03 – 24/4 – Årsstämma och vårens städdag
2023 #02 – 19/3 – Påminnelse inför OVK samt kompletterande digitalbox
2023 #01 – 5/2 – Byte av filter bakom elementen


2022 #13 – 16/11 – Ekonomisk information och Julgran
2022 #12 – 18/10 – Arbetsdag och Villanvärd
2022 #11 – 1/10 – Kommande arbetslördag, extra stämma mm
2022 #10 – 24/9 – Bredbandsavtal och plaståtervinning
2022 #09 – 10/9 – En föraning om bistrare tider
2022 #08 – 10/9 – Inbrottsvåg i Farstadal
2022 #07 – 20/8 – Medlems skyldighet att kontrollera..
2022 #06 – 4/7 – Kantklippning mm
2022 #05 – 16/5 – Nyhetsbrev inför vårstädning mm
2022 #04 – 10/4 – Allmän information från styrelsen
2022 #03 – 29/3 – Enkät rörande en trivselhöjande åtgärd
2022 #02 – 25/2 – Litet allmän information från styrelsen
2022 #01 – 21/1 – ang. konverteringen av platserna med motorvärmaruttag


2021 #11 – 19/12 – Brandskyddsarbete inför helgerna
2021 #10 – 4/12 – Konvertering av elstolparna
2021 #09 – 30/11 – Bakgrund till extra stämma 2021-12-15 mm
2021 #08 – 24/11 – Konvertering till laddstolpar för elfordon
2021 #07 – 9/11 – Hej alla medlemmar i höstmörkret! 
2021 #06 – 25/9 – Filterbyte i lägenheterna, städdag mm
2021 #05 – 10/9 – Erbjudande till medlemmarna i Brf Lilium mm
2021 #04 – 17/6 – Målningsarbete och kantklippning av våra p-platser
2021 #03 – 26/4 – Allmän information inför kommande Årsstämma mm
2021 #02 – 12/4 – Coronaanpassad städdag mm
2021 #01 – 26/2 – Våren har kommit på besök


2020 #13 – 26/11 – Komplettering till tidigare nyhetsbrev om julgransresning
2020 #12 – 12/11 – Brandskyddsarbete och granresning
2020 #11 – 7/10 – Coronaanpassad städdag söndag 25 oktober kl 13.00
2020 #10 – 18/9 – Extra parkeringsplats
2020 #09 – 14/9 – Bastubadare
2020 #08 – 9/9 – Inför hösten
2020 #07 – 23/6 – Trimning av gräset längs parkeringsplatserna
2020 #06 – 28/5 – Viktig info om TV-tjänsten
2020 #05 – 19/4 – Information kring årsstämman
2020 #04 – 7/4 – Latrinkorg och trädgård
2020 #03 – 1/3 – Blåljuskod
2020 #02 – 27/2 – Klotter
2020 #01 – 25/1 – Hej och välkomna till ett nytt verksamhetsår