Extra stämma och städdag

Tack alla ni som deltog i städdagen och den extra stämman i söndags.

Deltagandet var mycket stort och de flesta stannade kvar och arbetade litet, snackade och grillade.

Resultatet av stämman blev att styrelsens förslag till stadgeändringar antogs med acklamation. Detta innebär att det inte var någon som framförde avvikande mening.

Därigenom ska förslaget tas upp på ytterligare en extra stämma, vilken vi avser att genomföra söndag 30 nov (första advent) kl 1200. Efter stämman reser vi vår julgran, som även i år har donerats av familjen Ramel (trots att Mathilde flyttat). Efter klädsel av granen dricker vi ett glas glögg eller två och minglar litet inför julhelgerna.

Stadgeenlig kallelse kommer att anslås i portarna.