Vad händer i föreningen?

Restarbetena från garantibesiktningen börjar nu närma sig sitt slutskede  och nu återstår några småsaker att åtgärda, förutom fuktskador på bottenvåningen i nr 23. En noggrann och oberoende utredning av orsakerna har gjorts genom konsultfirman Ocab på bekostnad av JM AB och visar att man dels använt felaktigt våtspackel, samt inte inväntat fullständig torkning av den gjutna bottenplattan innan man påbörjade golvläggningen. JM AB har också beslutat att låta göra motsvarande kontroll av resterande delar av bottenplattan i nr 23.
Man har nu påbörjat arbetet med att återställa lägenhet och underliggande  skikt i fullvärdigt skick, men tyvärr drabbas de boende av ett omfattande  reparationsarbete som också innebär ett evakueringsboende under tiden som arbetet pågår. JM AB har gjort sitt bästa för att underlätta för familjen som drabbas och efter att garantiarbetet har slutförts och godkänts ska varken föreningen eller de boende ha drabbats ekonomiskt.
Styrelsen vill framföra ett särskilt tack till JM ABs outtröttliga snickare; “Rolle” med medarbetare som på ett positivt och välvilligt sätt tagit hand om, samt slutfört såväl större som mindre garantiarbete under snart två  månaders tid. Även Thomas Berzelius som koordinerat JM ABs och entreprenörernas arbete förtjänar vårt tack för en positiv och konstruktiv bedömning av erforderliga garantiarbete.
Styrelsens slutliga bedömning är att mängden garantibesiktningar var mindre än väntat och inte särskilt omfattande, bortsett från vad som ovan nämnts om bottenvåningen i nr 23.
Vår nya tekniska förvaltare från SBC, Josef Ingrosso, och  fastighetsskötaren Jimmie Wik från underentreprenören CEMI, har nu blivit varma i kläderna och påbörjat sina respektive uppgifter. Avlämningen från JM vid årsskiftet har fungerat bra och nya avtal har slutits inom alla olika områden som ligger inom styrelsens ansvarsområde. Det senaste avtalet som slöts var med Nicator AB och rör vår trädgårdsskötsel. För att förbilliga och undvika dubbelarbete har vi uteslutit vår- och höststädningar, eftersom våra städdagar varit välbesökta av engagerade medlemmar och vi hoppas att så ska förbli även i fortsättningen. Mer om avtal och budget kommer i Årsredovisningen och på stämman den 10 april.
Som ni kanske märkt så har vi låtit montera skyddsräcken på utsatta  ställen på våra tak. Syftet är att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö för  takskottarna som vi har ett avropsavtal med. I samråd med entreprenören beslöts att vidta den åtgärden – kanske inte helt vackert, men nödvändigt av säkerhetsskäl.
Valberedningen under Sara Johansson har påbörjat sitt arbete och vi  hoppas att ni visar tillmötesgående och engagemang när ni blir tillfrågade. Kom ihåg att det är vår egen förening och vår egen egendom som vi själva skall vårda och driva genom frivilliga och engagerade insatser efter var och ens förmåga!

Grannsamverkan informerar inför sommaren

grannsamverkan

Tips på hur du enkelt kan undvika att drabbas av stöld eller skadegörelse

  1. Ha bra kontakt med grannar
  2. Var observant i området
  3. Lås dörren (kom ihåg att låsa ytterdörren om du sitter på balkongen, det har hänt att personer tagit sig in i lägenheten och tagit till exempel bilnycklar medan de boende suttit på balkongen)
  4. Öppna inte dörren om du inte känner personen som ringer på dörren
  5. Tala om för varandra när man åker bort på semester och om någon anhörig ska vattna blommorna. På så sätt vet grannarna vilka som har rätt att vistas i lägenheten.
  6. Lägg inte ut på facebook att du ska åka bort (viktigt för tonårsfamiljer)
  7. Märk saker
  8. Töm bilen när det står på parkeringen

Missfärgat vatten

Värmdö kommun

Några medlemmar har hört av sig ang missfärgat vatten. Felet är anmält och Stockholm Vatten har varit och tittat på problemet. De kunde inte hitta något fel och misstänkte att det var något tillfälligt – samt helt ofarligt.

Skulle ni ha missfärgat vatten under en längre tid kan ni alltid ringa till Kundservice SBK vatten/avlopp under kontorstid 08-570 474 00. Samt på  journummer till SOS-Vatten Värmdö centralen 08-454 25 71

Snöhjältar

snow

Under veckan har vi testats av Liliums första riktiga snöoväder. Som vi  tidigare sagt så ställs det litet större krav på boendet i en bostadsrätt än i  rena hyresrätter. Det är vår egen egendom som ska skötas och underhållas och  några anställda “gårdskarlar” har vi inte utan vi får vara våra egna “snöhjältar” när våra entreprenörer inte räcker till. Så var fallet i veckan när  ovädret slog till i sin mest ogynnsamma kombination: Ösregn, fallande temperatur  skapar blötsnö som i kulingvindar packas hårt och sedan fryser till…. Som  bekant har vi trånga gator, olika entreprenörer för gata och gård och dåligt med  upplagsplatser för upplogad snö. Vi är ju också rädda om våra planteringar och  gräsmattor vilket också bidrar till att det blir trångt.
Sammantaget kräver detta att var och en hjälper till efter förmåga och  skottar där det behövs, stänger uppblåsta dörrar och håller sina egna p- platser  snöröjda så gott det går. Framkomligheten för snöröjningsfordonen är A och O för  att detta ska lyckas.
Vi i styrelsen tycker att eldprovet har fungerat ganska bra och vill tacka  alla våra “snöhjältar”, – ingen nämnd och ingen glömd, – som spontant tagit ett  tag med skyfflarna eller bistått sina grannar där så behövts. Till detta kommer  en bonus och det är ju att man mellan spadtagen får en chans att träffa sina  grannar och diskutera ditt och datt- ett slags mingel alltså!
Styrelsen vill också säga att vi noga följer snöröjningen tillsammans med  entreprenörerna och tar in synpunkter både från dem och våra medlemmar.  Exempelvis har vi upplåtit två lediga p- platser för snötippning och anvisat  möjligheter till tippning- bl.a genom att med skopa lägga upp snö på andra sidan  parkeringavbäraren när lediga framkörningsplatser finns.
Ett stort tack till er alla för er medverkan- det kommer mera snö- det kan  vi nästan lova!

Städdag

garden_tools

Städdagen bestämdes till söndag den 21 okt kl 1400. Samling vid sandlådan. Korvgrillning, boulespel och samvaro efter arbetets slut. På arbetslistan står, förutom höststädning, bl.a uppsättning av slanghållare, tillverkning av lock till sandlådan, kantklippning vid bilparkeringarna och planteringshjälp enligt trädgårdsgruppens anvisningar.

Sanden i sandlådan är nu även utbytt och lekvänlig för barn igen.

Grannsamverkan

grannsamverkan

Styrelsen har i egenskap av Shervin Zarei deltagit i ett Grannsamverkansmöte. Shervin kommer kontinuerligt att delta i mötena och se till att vi boende får information om det är återkommande stök och bråk i närheten av föreningen. Vill du kontakta Shervin eller har du frågor kring Brf.Liliums roll i grannsamverkan? Hör av dig till shervinzarei@hotmail.com

Vill du läsa mer om vad grannsamverkan är kan du göra det på följande länkar:
www.samverkanmotbrott.se
www.stoldskyddsforeningen.se
www.botryggt.se

Trädgårdsgrupp

tradgardsgrupp

Vi i styrelsen har redan tidigare informerat medlemmarna om att det skulle vara bra med en trädgårdsgrupp för att lägga den där personliga touchen på våra fina grönytor och rabatter. Glädjande nog har Inga Pettersson i nr 19 anmält att hon gärna tar på sig att vara sammankallande för en sådan grupp. Vill du vara med i trädgårdsgruppen? Kontakta Inga direkt på ism.pettersson@telia.com och anmäl ditt intresse redan idag! Du är självklart även välkommen att lägga en lapp i Ingas brevlåda.