Hissjusteringar

kone

Hissjusteringar. P.g.a. ett nyligen inträffat olycksfall i en av Liliums  hissar har samtliga hissar översetts och justerats av leverantören, KONE hissar.  Justeringen innebär att hissdörren inte öppnas vid våningsplanen förrän  automatiken noterat att hisströskeln står helt i nivå med våningsplanet. Detta  innebär att det tar en sekund längre tid än tidigare innan dörrarna öppnas, men  å andra sidan undanröjs risken för snubbelskador p.g.a eventuella  nivåskillnader. Även i fortsättningen gäller att ev. iakttagelser kring  felaktigheter i hissarna snarast ska anmälas till någon i styrelsen eller till  portombudet (nr 21).

Bra att veta – så här fungerar våra hissar vid strömavbrott

blackout
Vid ett ev. strömavbrott stannar hissarna omedelbart. Det finns då  nödbelysning som automatiskt tänds och brinner i flera timmar. Nödtelefonen till  KONES larmcentral fungerar likaså med reservkraft och man får kontakt dygnet  runt om man handlar enligt anvisningarna. Mobiltelefonen fungerar även inuti  hissarna. Däremot kan dörrarna inte öppnas av andra än KONES personal eller  Räddningstjänsten. Om nödläge föreligger, larma såväl KONE som Räddningstjänsten  på 112. När strömmen återkommit kommer hissen att fungera normalt igen.