Bra att veta – så här fungerar våra hissar vid strömavbrott

blackout
Vid ett ev. strömavbrott stannar hissarna omedelbart. Det finns då  nödbelysning som automatiskt tänds och brinner i flera timmar. Nödtelefonen till  KONES larmcentral fungerar likaså med reservkraft och man får kontakt dygnet  runt om man handlar enligt anvisningarna. Mobiltelefonen fungerar även inuti  hissarna. Däremot kan dörrarna inte öppnas av andra än KONES personal eller  Räddningstjänsten. Om nödläge föreligger, larma såväl KONE som Räddningstjänsten  på 112. När strömmen återkommit kommer hissen att fungera normalt igen.