VIKTIG information till alla medlemmar i brf Lilium angående byte av ekonomisk förvaltning

Lilium har som bekant ett avtal om ekonomisk förvaltning med JM AB, som i sin tur har anlitat Fastum (f.d. UBC) som underleverantör. Vårt avtal med JM AB gäller t.o.m 31 dec 2013. Fredagen den 10 maj meddelade JM AB att deras samarbete med Fastum kommer att upphöra och att nytt avtal tecknats med Deloitte.

Man erbjuder oss i samband med detta att, redan per den 1 juli, teckna ett nytt avtal med valfri leverantör. Detta erbjudande ska inte medföra någon merkostnad för Lilium och det görs för att vi inte ska behöva byta förvaltare ännu en gång vid kommande årsskifte. JM AB vill ha styrelsens beslut senast idag, den 20 maj, för att ett byte rent praktiskt ska kunna genomföras. Efter ett intensivt arbete under tidspress har styrelsen, per Capsulam, beslutat att anta en offert från SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) innebärande att SBC fr.o.m. 1 juli 2013 övertar den ekonomiska förvaltningen av brf Lilium.  Dock kommer utskick av avier för juli, augusti och september 2013 av praktiska skäl fortfarande att ombesörjas av JM AB genom Fastum (f.d. UBC) och samma kontonr som använts tidigare skall användas under denna tid.

Fr.o.m oktober månad 2013 kommer aviseringen av månadsavgifter, varmvattenförbrukning och hyra av p-plats att skickas ut av SBC. På avierna kommer att anges ett nytt kontonr som går till det nya klientmedelskonto som SBC har öppnat för Lilium hos Handelsbanken.

För betalning via autogiro inför kvartal 3, måste därför en ny anmälan om autogiro göras redan under Augusti 2013 via blankett som kommer på vår hemsida. Tidigare autogirokonto kan inte flyttas utan nytt medgivande för autogiro behöver upprättas.

Kontakta gärna styrelsen vid frågor kring detta.

SBC autogiro

Information angående fakturor från UBC

ubc_logo
UBC har haft problem med sitt system under en längre tid vilket gjort att fakturering och påminnelser inte har fungerat. Vissa har fått påminnelser trots att det inte haft någon skuld. UBC håller på att arbete på problemet men innan de har fått ordning på allt igen är det viktigt att alla kollar att de skriver in OCR-numret rätt och om man får påminnelsefakturor så kan det vara bra att dubbelkolla innan man betalar dem så att de inte är betalda tidigare.

Glad påsk önskar styrelsen

Rabatt på utbytesfiltren

15procent

 

Genom den tidigare aviserade centrala beställningen av filter har styrelsen kunnat förhandla fram 15%-rabatt på varje filter, vilket naturligtvis kommer medlemmarna oavkortat till del vid den kommande faktureringen från UBC. Glöm inte bort att kontakta någon i styrelsen som bor i er uppgång om ni har problem med själva utbytet, när det blir dags.

Vattenavgift – 250kr

water

På 1 kv. utskick från UBC finns dels förbrukningsavgift varmvatten, dels en post Vattenavgift 250:-. Detta avser den årliga fasta avgiften som styrelsen beslutade om våren 2011 för att täcka kostnaden för den enskilda förbrukningsmätningen och administrationen av denna. Kallvattenförbrukningen är inbakad i den totala månadsavgiften till Lilium.