Medlemsinformation från styrelsen ang. avgiftshöjningar from 1 okt 2013

Nu börjar tyvärr resultatet av den gångna och långa vintern visa sig i ”kalla” siffror! Snöröjningen inom FSF område blev dyrare än budgeterat och FSF måste bygga upp en buffert inför kommande vintersäsong. Fjärrvärmepriserna har ökat kraftigt liksom VA-avgifterna. Sammantaget innebär detta att styrelsen beslutat att höja avgifterna för bostadsrätterna med 2 % from 1 oktober 2013. P-platsavgifterna bibehålls oförändrade tills vidare. Den enskilda förbrukningsavgiften för varmvattnet höjs från 67:- till 72:- per kbm.

Höjningarna ligger väl inom ramen för den ursprungliga ekonomiska planen, men en ny budget för 2014 kommer att läggas under hösten i samråd med vår nya ekonomiska förvaltare, SBC.

Den ekonomiska planen rekommenderar en årlig avgiftshöjning med 2 % och detta kommer styrelsen att ta ställning till i samband med budgetprocessen och upphandlingen av nya tekniska avtal som kommer att gälla from 1 jan 2014.

Missfärgat vatten

Värmdö kommun

Några medlemmar har hört av sig ang missfärgat vatten. Felet är anmält och Stockholm Vatten har varit och tittat på problemet. De kunde inte hitta något fel och misstänkte att det var något tillfälligt – samt helt ofarligt.

Skulle ni ha missfärgat vatten under en längre tid kan ni alltid ringa till Kundservice SBK vatten/avlopp under kontorstid 08-570 474 00. Samt på  journummer till SOS-Vatten Värmdö centralen 08-454 25 71

Vattenavgift – 250kr

water

På 1 kv. utskick från UBC finns dels förbrukningsavgift varmvatten, dels en post Vattenavgift 250:-. Detta avser den årliga fasta avgiften som styrelsen beslutade om våren 2011 för att täcka kostnaden för den enskilda förbrukningsmätningen och administrationen av denna. Kallvattenförbrukningen är inbakad i den totala månadsavgiften till Lilium.